Konzultační a poradenská činnost

Konzultační a poradenskou činnost poskytujeme bezplatně. Zpoplatněna může být v případě, je-li  nutno navštívit místo realizace stavby, která se nachází  mimo území Prahy. V případě následného pronájmu lešení bude i v tomto případě tato služba bezplatná.