Posouzení opotřebovanosti starších konstrukcí

Tato služba je vždy zpoplatněna. Cena se odvíjí od celkového počtu posuzovaných dílů. Tato služba je poskytována jako čistě konzultační a nemá žádné právní důsledky. Posouzení všech jednotlivých dílů se provádí  pouze vizuální formou a případná doporučení plynoucí z tohoto posouzení vycházejí pouze ze zkušeností a znalostí generálního zástupce výrobce.