Práce konána mimo rámec rozvrhu pracovních směn

Běžná pracovní doba je od 7:30 do 16:00 hod. s tolerancí 1 hodiny před a 1 hodiny po pracovní době. V době od 17:00 do 21:00 bude účtován příplatek ve výši 500,- Kč bez DPH.

Práce o víkendu

Víkendový příplatek činí 750,- Kč bez DPH 21% za každý výjezd pracovníků firmy Lehmann technik s.r.o. Dojde-li tedy k vypůjčení i vrácení pronajaté věci v průběhu víkendu činí příplatek 1500,- Kč bez DPH 21%

Noční práce

V době od 21:00 hod. do 06:00 hod. je účtován příplatek 150,- Kč / hod. bez DPH násobený počtem osob provádějících montáž, přičemž montáž do 6 m pracovní výšky (PV) provádí 1 osoba, 6-12 m PV 2 osoby, 12 PV a výše 3 osoby.

Výše uvedené ceny jsou standardní a mají informační charakter. Vzhledem k individuálním okolnostem jednotlivých akcí je možno konečné vyúčtování upravit dohodou.